Predstavnički dom imenovao Vukoju, FERK, Jelku Miličević i Dragana Miokovića


Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas tokom dana nije usvojio prijedlog potpredsjednika Federacije BiH Refika Lende da se sa dnevnog reda današnje sjednice pod tačkom Izbori i imenovanja skine izglasavanje o imenovanju sudije Ustavnog suda BiH.

Tako se pod tačkom 16 današnjeg dnevnog reda Predstavničkog doma našla tačka pod nazivom utvrđivanje prijedloga odluke za izbor sudije Ustavnog suda BiH kojeg bira federalni parlament.

Prijedlog da za sudiju bude imenovan Marin Vukoja utvrdila je i na potvrđivanje Predstavničkom domu uputila Komisija za izbor i imenovanje tog doma.

Vukoja je bio prvi s rang liste spomenute komisije, a na posljednjoj sjednici Komisije taj prijedlog su izglasali Mladen Bošković (HDZ), Aner Žuljević (SDP), Goran Opsenica (HDZ BIH-HNS), Senad Subašić (SDP), Dajana Frljić (HDZ BIH-HNS), Irfan Durić (NES), Elzina Pirić (PDA), Dragan Mioković (Naša stranka), Rasim, Smajlović (Povjerenje, NIP, SPU), i Petar Galić (HNP).

Jedino je Eldar Čomor (SDA) glasao protiv toga da Vukoja bude imenovan za sudiju Ustavnog suda BiH.

Poslanici opozicije, koji su prisustvovali toj sjednici Komisije, tvrdili su da su građani već 14 mjeseci svjedoci da je „riječ o političkom izboru, te da struka nije ta koja je Marina Vukoju birala i bodovala“, optužujući Vukoju da je blizak HDZ-u.

Također, opozicija je poručila kako će pokušati utjecati na poslanike iz drugih stranaka da ne glasaju za Vukoju kao jedinog kandidata.

Smatraju da je jedan kandidat kao prijedlog za izbor sudije “nametanje, a ne izbor”.

Upravo je u Predstavničkom domu počela rasprava povodom ovog prijedloga:

01:40 – Zastupnici su imenovali i nove članove FERK-a, kao i Jelku Miličević za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo FBiH. Pored toga smijenjena je Mirjana Marinković Lepić te je za predsjedavajućeg imenovan Dragan Mioković.

01:28 – Okončano je pojedinačno izjašnjavanje zastupnika. Rezultat – “za” imenovanje Vukoje 51 glas, “protiv” 39.

01:21 – Usvojena je Odluka o imenovanju Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH. “Za” je glasao 51 zastupnik, “protiv” je bilo 40. Niko nije bio suzdržan.

Mešalić je tražio pojedinačno izjašnjavanje i sada se zastupnici pojedinačno izjašnjavaju o ovoj odluci.

01:21 – Usvojen je Prijedlog Zaključka Odbora za rad i socijalnu zaštitu vezano za pristupanje izradi Zakona o personalnoj asistenciji Federacije BiH.

01:20 – Usvojeni su Zaključci Zajedničke Tematske sjednice radnih tijela oba doma Parlamenta Federacije BIH “Institucionalni odgovor na nasilje u porodici i nasilje nad ženama”.

01:19 – Usvojen je Zaključak o propisivanju obaveza razmatranja izvještaja javnih preduzeća iz nadležnosti Federacije BiH. Predlagač Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku.

01:18 – Usvoien je Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta “Izgradnja fotonaponske elektrane Gračanica 1 i fotonaponske elektrane Gračanica 2”.

01:16 – Usvojena je Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Lena 2“ od privrednog društva Solar Lena d.o.o. Grude sa prijedlogom zaključka.

01:15 – Nije usvojena Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Lena 1“ od privrednog društva Solar Lena d.o.o. Grude sa prijedlogom zaključka.

01:06 – Usvojen je Prijedlog Odluke o prihvatanju dodatnog zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta Koridor Vc dionica: Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) poddionica: Vranduk – Ponirak.

Related Posts