BiH posljednja u regiji na listi zemalja koje građane informiraju o budžetu i budžetskim politikama


Rezultati globalnog Istraživanja otvorenosti budžeta za 2023. godinu pokazali su da je Bosna i Hercegovina među zemljama koje pružaju nedostatne informacije o budžetu.

To znači da su vlasti u BiH propustile priliku da građanima omoguće i olakšaju razumijevanje budžetskih dokumenata, politika i prioriteta.

U BiH ovo istraživanje provodi Fondacija „Centar za zastupanje građanskih interesa – (Fondacija CPI), koja je saopćila da BiH nastavlja pad na rang listi Indeksa otvorenosti budžeta, (Open Budget Index, OBI).

OBI rezultat naše zemlje pao je sa 32 boda u 2021. godini, na 27 bodova u 2023., čime se BiH pozicionirana na 96 mjesto od ukupno 125 zemalja koje su uzele učešće u istraživanju.

U odnosu na zemlje u regiji, BiH se nalazi na posljednjem mjestu, iza Hrvatske (67 indeksnih bodova), Slovenije (64), Albanije (57), Srbije (51), Crne Gore (48) i Sjeverne Makedonije (35).

Globalni prosjek za transparentnost budžeta iznosi 45 indeksnih bodova, a BiH se na globalnom nivou našla u društvu Svazija, Burkine Faso, Pakistana, Angole i Saudijske Arabije.

Sama transparentnost je nedovoljna za dobro upravljanje, stoga OBS 2023. procjenjuje i formalne prilike koje stoje na raspolaganju građanima da na smislen način doprinesu definiranju budžetskih politika i prioriteta.

BiH je postigla rezultat 7 od 100 bodova za mogućnosti koje vlasti pružaju javnosti za učešće u budžetskom procesu. Rezultat pokazuje kako građani gotovo da nemaju prilika da se uključe u budžetski proces, te da nisu kreirani učinkoviti mehanizmi koji bi omogućili aktivno učešće javnosti.

Formalni nadzor zakonodavne vlasti nad budžetskim procesom, koji bi trebao voditi i pomno preispitivati budžetske prioritete, u BiH ocijenjen je kao slab sa 31/100 bodova.

Nadzor budžetskog procesa od strane Ureda za reviziju institucija BiH, koji bi trebao ocijeniti zakonitost, učinkovitost i djelotvornost javne potrošnje, ocijenjen je kao adekvatan sa 95 od 100 indeksnih bodova, saopćeno je iz CPI.

Istraživanje otvorenosti budžeta (en. Open Budget Survey – OBS) je jedini svjetski nezavisni, usporedni i na činjenicama utemeljen istraživački instrument koji koristi međunarodno prihvaćene kriterije za procjenu javnog pristupa informacijama o centralnom budžetu države.

Related Posts