Sigurnost djece na internetu: Stručnjaci ističu važnost edukacije i podrške


U današnjem digitalnom dobu, internet je postao neizostavan dio života svih nas. Međutim, sa svim prednostima koje pruža, internet nosi i određene rizike, posebno kada su u pitanju djeca. U sklopu društveno odgovorne kampanje „Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu“, kompanija m:tel je u Mostaru organizovala panel-diskusiju na temu „Djeca i internet – granice i pravila korišćenja“. Ova važna inicijativa ima za cilj podizanje svijesti o rizicima s kojima se djeca suočavaju na internetu te promovisanje odgovornog i sigurnog korištenja digitalnih tehnologija.

Panel-diskusija je i ovog puta okupila ugledne stručnjake koji su iz različitih perspektiva obogatili diskusiju i doprinijeli dubljem razumijevanju problema.

Kemal Maksumić, tužilac kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, istakao je da je djecu neophodno zaštititi od raznih oblika online nasilja, zlostavljanja i iskorištavanja te poručio da zakonodavstvo treba da prati brz tehnološki razvoj i prilagodi se novim izazovima kako bi se osigurala sigurnost najmlađih na internetu. „Zlo se ne dešava ‘tamo negdje’. Svi se moramo uključiti u rješavanje problema, roditelji prvenstveno edukujući sebe, a onda i svoju djecu“, poručio je Maksumić.

Maja Kovačević, psiholog i savjetnica Plavog telefona koji je pored UNICEF-a jedan od partnera u kampanji koju sprovodi m:tel, naglasila je da je važno razumjeti psiho-socijalne aspekte online ponašanja djece. „Internet može biti prostor za izražavanje, učenje i povezivanje, ali isto tako može biti izvor stresa, anksioznosti i niskog samopouzdanja. Roditelji i nastavnici treba da budu svjesni utjecaja koje internet ima na mentalno zdravlje djece i da im pruže podršku i savjete kako bi se nosili sa online izazovima”, istakla je Kovačević.

Edisa Demić, profesorka pedagogije i magistar sociologije, aktivistkinja Udruženja „Dignitet“ iz Mostara naglasila je važnost društvene podrške u zaštiti djece na internetu. „Društvo u cjelini mora preuzeti odgovornost za stvaranje sigurnijeg online okruženja za djecu. Moramo promovisati odgovorno roditeljstvo u kojem roditelji postavljaju pravila i preuzimaju odgovornost“, izjavila je Demić te istakla važnost korišćenja metode „pozitivne publike“ koja promoviše solidarnost i potiče kritičko razmišljanje. „Prevencija treba da postane stil življenja“, poruka je Demić.

U zaključku, panelisti su se složili da su edukacija, podrška i saradnja ključni faktori u ostvarivanju cilja za bezbjedno online okruženje.

Kompanija m:tel, kao lider u oblasti telekomunikacija, preuzima aktivnu ulogu u promovisanju sigurnijeg internet prostora za djecu i mlade. Kroz kampanju „Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu“ m:tel će nastaviti da podstiče dijalog o ovim važnim pitanjima i pružat će podršku inicijativama koje doprinose većoj sigurnosti i zaštiti djece na internetu. Već sutra, 30. maja nova panel-diskusija biće organizovana u Trebinu, nakon čega slijede Bijeljina i Banja Luka.

Za dodatne informacije o kampanji „Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu“ posjetite mtelblog.ba.

Related Posts