Ministarstvo civilnih poslova BiH pomaže školama u nabavki informacijsko komunikacijske opreme


Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obnovilo je Pismo potpore s Microsoft-om kroz programe “Shape the Future”, te tako još jednom naglasilo važnost podrške obrazovnom sektoru u BiH. Pismom potpore, nadležnim obrazovnim vlastima u BiH omogućava se popust od 95 posto na cijenu licence pri kupovini informacijsko komunikacijske opreme.

Korisnici programa mogu biti samo obrazovne ustanove, odnosno osnovne i srednje škole u BiH, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Da bi se realizirala nabava IKT opreme, odnosno licenci, kroz “Shape the Future” program, potrebno je dostaviti zahtjev za Pismom potpore Ministarstvu civilnih poslova BiH, uz specifikaciju opreme i spisak škola gdje će oprema biti isporučena s podatkom o količini.

Specifikacija opreme koja se nabavlja trebalo bi da bude u skladu sa standardima definiranim u dokumentu „Osnovni tehnički standardi za alate informacijsko komunikacijskih tehnologija u obrazovnim sustavima u Bosni i Hercegovini” izrađenim 2021. godine.

U tenderskoj dokumentaciji trebalo bi navesti da oprema mora biti isporučena s instaliranim Windows 11 Pro, u skladu sa “Shape the Future” programom Microsofta. Također, potrebno je navesti da se na tender mogu javiti kompanije koje moraju osigurati servis/održavanje opreme u BiH, kao i da naručena oprema mora biti nova i nekorištena – navodi se u saopćenju.

Nakon provedene tenderske procedure, odabranom poduzeću dostavlja se preslika Pisma potpore, kako bi dobavljač mogao poručiti opremu uz povoljnije uvjete.

U protekle dvije godine, Ministarstvo civilnih poslova BiH je izdalo pisma potpore za kupnju 4.119 licenci na zahtjev UNICEF-a, UNESCO-a, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Saradnja Ministarstva civilnih poslova BiH i Microsoft-a kroz program “Shape the Future” planira se da traje do 2025. godine, a cilj je pružiti potporu obrazovnom sektoru u BiH.

Related Posts