Skupština BPK ispunila uvjete za osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije. Mogao bi početi raditi već od januara


Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj vanrednoj sjednici po skraćenom postupku usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama uposlenih u organima vlasti BPK Goražde.

Kako je naglašeno na sjednici, time su stvoreni preduslovi za osnivanje Ureda za sprečavanje i borbu protiv korupcije u BPK Goražde.

Obrazloženo je da su izmjene ovih propisa zahtijevale hitnost, zbog procedure osnivanja Ureda, na čemu već duži period insistira Delegacija EU, Ambasada SAD u BiH i Misija OSCE-a.

Ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataša Danojlić pojasnila je da suštinski izmjene i dopune Zakona o državnoj službi omogućavaju da se na radno mjesto državnih službenika može postaviti i direktor Ureda za sprečavanje i borbu protiv korupcije te je u tom smislu izmijenjen i Zakon o plaćama i naknadama gdje je utvrđen koeficijent za rukovodioca ove stručne službe.

Danojić je najavila da će nakon stupanja na snagu ovih zakona resorno ministarstvo predložiti Vladi BPK Uredbu o osnivanju Ureda za sprečavanje i borbu protiv korupcije, kojom će se regulisati položaj Ureda kao stručne službe Vlade Kantona, djelokrug rada i nadležnost te druga pitanja.

“Samim tim će se pojačati aktivnosti na prevenciji i borbi protiv korupcije u BPK Goražde, doći će do transparentnijeg rada u borbi protiv korupcije što je jedan od ključnih koraka u pravcu transparentnosti i suzbijanja korupcije na području BPK Goražde”, kazala je Danojlić.

Prema najavama, Ured za sprečavanje i borbu protiv korupcije u BPK Goražde sa radom bi trebao početi u januaru naredne godine.

Related Posts