DRUŠTVO

Poznato od koga je Nešićevo ministarstvo kupilo vozila, ali ne i koja


Ponudili cijenu koja je samo jednu jedinu marku niža od procijenjene vrijednosti nabavke skupljeg automobila, te deset maraka kada je u pitanju jeftiniji model

Ministarstvo sigurnosti BiH izabralo je firmu od koje će kupiti dva automobila. Za ovaj luksuz izdvojeno je oko 200.000 KM budžetskog novca, a znamo da on ne pada sa neba nego iz džepova građana.

Tender za nabavku vozila, podijeljen u dva lota, objavljen je početkom septembra. Pregledom tenderske dokumentacije nije nam bilo teško donijeti zaključak kakve su želje ministra Nenada Nešića.

Specifikacijama su u detalje opisane dvije marke automobila, o čemu je Fokus pisao u tekstu “I Nešić voli luksuz na račun države: Za dva automobila 200.000 KM”.

Nakon provedene tenderske procedure na Portalu javnih nabavki i web stranici Ministarstva sredinom oktobra objavljena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača iz koje je, naprosto, jasno koliko su u kompaniji “M.R.M.” iz Ljubuškog bili sigurni da će odnijeti pobjedu i da neće imati konkurenciju. Jer, kako drugačije objasniti njihovu „hrabrost“ da ponude cijenu koja je samo jednu jedinu marku niža od procijenjene vrijednosti nabavke skupljeg vozila, te deset maraka kada je u pitanju jeftiniji model. Ispostavilo se, naravno, da su bili jedini i najuspješniji ponuđač.

Procijenjena vrijednost skupljeg automobila bila je 111.111 KM bez PDV-a , a drugog, manje luksuznog, 54.700 KM. Prema onome što je navedeno u specifikacijama pretpostavili smo da se radi o volkswagenovim vozilima „Touareg“ i „T-Roc“. Pojašnjenja radi, Zakonom o javnim nabavkama zabranjeno je precizirati marka automobila, ali ugovorni organi insistiranjem na nekim detaljima i karakteristikama dobiju upravo ono što žele.

Kako bi provjerili navode iz našeg ranijeg teksta 1. novembra obratili smo se e-mailom Ministarstvu sigurnosti BiH sa pitanjem koji su automobili kupljeni. Međutim, ostali smo uskraćeni za odgovor i nakon nekoliko naknadnih intervencija.

Prema podacima koji su dostupni na Portalu javnih nabavki, firma iz Ljubuškog odlično posluje na račun institucija svih nivoa vlasti u BiH te javnih preduzeća. Samo u prvih devet mjeseci ove godine inkasirala je više od 4,1 miliona maraka, bez PDV-a, od prodatih automobila, a sklapala je i razne druge ugovore manje vrijednosti. U ovaj iznos nije uvršten ugovor sa Ministarstvom sigurnosti BiH.

Teško je nabrojati sve kojima je “M.R.M.” prodao svoja vozila, ali neki od njih su JP Autoceste FBIH d.o.o. Mostar, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, Nezavisni operator sistema u BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, MUP Zapadnohercegovačkog kantona, SIPA, domovi zdravlja i kantonalne skupštine.

Primjera radi, u septembru je sa Autocestama FBiH sklopljen ugovor za isporuku putničkih automobila u vrijednosti od 398.600 KM i privrednih motornih vozila od 190.000 KM.

Prema zvaničnim podacima, vlasnici su Emilija Bilić, Manuela Doko i Blago Rupčić.

Koja je tvoja reakcija?

Povezani Članci