DRUŠTVO

Da li se unaprijed znalo ko će dobiti 25 miliona KM za digitalizaciju u BiH?


Dok je trajao tender Vijeće ministara odobrilo dodatnih 63.000 KM za ponudu koja je u konačnici prihvaćena. URŽ odbio žalbu i prekršio vlastite akte. Da li se čekalo da jedan od članova konzorcija odustane od žalbe?

Crna Kutija došao je do novih informacija koje nezakonitostima oko provođenja tendera digitalizacije u BiH daju dodatnu dimenziju. Među njima su i zvanične informacije Ministarstva prometa i komunikacija koje upućuje na to da se unaprijed znalo ko će dobiti posao težak 25,8 miliona KM (bez PDV-a)!

Naime, Ured za razmatranje žalbi (URŽ) BiH, kako saznajemo, bez ikakvog ulaženja u meritum, odbacio je žalbu konzorcija na odluku Ministarstva prometa i komunikacija BiH kojom su za posao digitalizacije javnih RTV servisa odabrali grupu ponuđača Sirius 2010 Banja Luka – Odašiljači i veze (OIV) Zagreb.

Crna Kutija je još u prethodnom tekstu na osnovu dokumentacije koja je predata URŽ-u objavio tekst o teškim inkriminacijama uočenim tokom provođenja ovog tendera. No, navedena odluka Ureda za razmatranje žalbi, kao i dodatne informacije do kojih smo došli, čini se, produbljuju ovo aferu.

Naime, URŽ je odluku kojom odbacuje žalbu konzorcija u sastavu MIBO komunikacije Sarajevo – Roaming Networks Sarajevo – UNIS telekomunikacije Mostar – Flame Data Technologies Rumunija donio 31. oktobra.

Time je eklatantno probio vlastite rokove za donošenje ove odluke, a ujedno je postupio i protivno vlastitim aktima, budući da je u zaključku kojeg je donio 14. septembra produžio rok za rješavanje žalbi za 30 dana, dakle do 14. oktobra. Ovaj zaključak je u posjedu Fokusa, jednako kao i odluka o odbacivanju žalbe koja je dostavljena strankama ali još nije objavljena na Portalu javnih nabavki.

U navedenoj odluci, URŽ navodi da se uopće nije bavio navodima iz žalbe, a koji, kako smo pisali, ukazuju na ozbiljnu korupciju, već je žalbu odbacio „jer je izjavljena od neovlaštene osobe“.

U odluci koju potpisuje predsjedavajući URŽ-a Marko Kolobarić, obrazlaže se da je jedan od članova konzorcija i to UNIS telekomunikacije Mostar 25. oktobra dostavio akt u kojem stoji da odustaje od žalbe.

Dakle, UNIS Telekomunikacije 11 dana nakon isteka roka URŽ-a, koji do tada nije donio odluku po žalbi konzorcija, dostavlja akt da odustaje od žalbe, a kojeg URŽ uvažava i odbacuje žalbu. Zbog ove indicije se postavlja opravdano pitanje da li je upravo ovo razlog zašto je URŽ probio vlastiti rok, budući da je to rijetkost. Odnosno da li je to učinio čekajući na akt navedene kompanije o odustajanju od žalbe.

Također, pitanje je i da li je URŽ mogao odbaciti žalbu čitavog konzorcija, budući da je od žalbe odustao samo jedan član, ali ne i nosilac konzorcija (MIBO komunikacije). URŽ u ovoj svojoj odluci tvrdi da je grupa ponuđača dostavila zajedničku ponudu, pa pravo na žalbu štite kroz konzorcij, a ne pojedinačno.

Stoga, ističe, grupa ponuđača više ne može djelovati u žalbenom postupku. Fokus se pismenim putem obratio URŽ-u. Njihove odgovore, ako ih dobijemo, objavit ćemo naknadno.

Još veću sjenu na cijeli ovaj tender, međutim, bacaju informacije samog Ministarstva prometa i komunikacija BiH izjavljene u toku žalbenog postupka. One snažno ukazuju na činjenicu da je ponuđač Sirius 2010 Banja Luka – OIV Zagreb „morao“ dobiti ovaj tender.

Naime, maksimalna cijena tendera, kojeg je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH raspisao u julu prošle godine, postavljena je na 25.535.639 KM (bez PDV-a), a ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto, kako smo objavili, potpisao je 18. jula ove godine odluku kojom prihvata ponudu Siriusa i OIV-a veću za 53.470 KM. Dakle, prihvaća ponudu od 25.589.109 KM (bez PDV-a).

Niz informacija koje je predočilo samo Ministarstvo ukazuje na to da se unaprijed znalo da treba prihvatiti ponudu uvećanu za sličan iznos. Naime, 5. aprila ove godine došlo je do otvaranja ponuda o čemu je na svojoj web stranici izvijestilo i samo Ministarstvo. Pa su tako naveli da je ponuda konzorcija Sirius 2010 Banja Luka – OIV Zagreb iznosila 25.535.112 KM (bez PDV-a).

Dakle ponuda ovog konzorcija je bila za 53.997 KM manja od one koju su im u konačnici u Fortinom aktu od 18. jula prihvatili?! I ne samo to, u informaciji Ministarstva objavljenoj na web stranici vidljivo je i da je ponuda drugog konzorcija bila povoljnija! Njihova ponuda je iznosila 25.532.239 KM (bez PDV-a).

No, ni neposredno nakon otvaranja ponuda nije došlo do odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Umjesto toga čekalo se na sjednicu Vijeća ministara BiH od 26. juna kojom se vrijednost projekta digitalizacije povećava za dodatnih 63.000 KM?!

Dakle, uz pomoć državnog budžeta ponuda konzorcija koji je u konačnici izabran za najpovoljnijeg ponuđača porasla je. I to upravo za iznos (s PDV-om) koji je u konačnici ugrađen u finalnu cijenu tendera. Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH nisu se očitovali na naš raniji upit s obrazloženjem da čekaju odluku URŽ-a, koja još nije objavljena za javnost.

Navedeno rješenje URŽ-a se pravno dalje može osporavati. Saznajemo da će tužba protiv ovog rješenja uskoro biti podnesena Sudu BiH.

Inače, prema brojnim medijskim izvještajima firma Sirius 2010 je, poput Prointera, povezana sa Miloradom Dodikom. Tako je prošle godine dobila nekoliko tendera u u samom Uredu predsjednika RS-a o čemu je pisao Žurnal.

Koja je tvoja reakcija?

Povezani Članci